Duurzaamheid & maatschappij

Hoe wij duurzaam ondernemen

MBS Infra vindt dat ze de maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om duurzaam te werken. Wij zoeken hierbij de balans tussen mens, milieu en maatschappij. Dit vertaalt zich in de praktijk in het toepassen van nieuwe technieken en materialen en een bedrijfsvoering met oog voor mens en milieu:

  • Als lid van de Bond voor Fabrikanten voor Betonproducten in Nederland (BFBN) werkt MBS Infra mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot.
  • MBS Infra maakt gebruik van een CO2-managementsysteem. Hierdoor hebben we inzicht in onze CO2-uitstoot en inzichtelijk waar we dat kunnen terugbrengen.
  • In de kantoren zijn CO2-reducerende materialen gebruikt zoals hoogwaardige isolatie en bewegingsmelders om te voorkomen dat de verlichting en airco te lang aanstaan.
  • Ons productieproces is duurzaam. Hier maakt de monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten volgens de ISO 14001 norm deel van uit.
  • Bij het werken op locatie wordt rekening gehouden met de woonplaats van onze medewerkers. Medewerkers worden op de dichtstbijzijnde projectlocatie vanaf de eigen woonplaats ingedeeld. Hierdoor worden geen onnodige kilometers gereden.
  • We steunen maatschappelijke doelen die raakvlak hebben met onze dagelijkse activiteiten.
  • Via onze medewerkers sponsoren wij verschillende maatschappelijke, sportieve en culturele evenementen.
  • We bieden studenten de gelegenheid een afstudeeropdracht of stage bij ons te volbrengen.
  • Bij D&C projecten wordt tijdens het ontwerp geanticipeerd op duurzame materialen, het toepassen van minder materiaal en een maatschappelijk verantwoorde werkwijze.
Volg MBS Infra

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Infra

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 64342093
Btw-nummer: NL855624103B01