Divers prefab voor steigers Vingerpier De Klerk

MBS Infra heeft in opdracht van De Klerk het leveren van divers prefab voor het met circa 300m1 verlengen van een steiger in het havengebied van Amsterdam.

Het prefab bestaat uit funderingspoeren en balken (zichtbaar op de foto) rijdek vloerelementen, randliggers, en een sumppit.

Totaal circa 1100m3 beton te produceren in 14 weken.

In verband met de afmetingen van de elementen, de vloerelementen zijn circa 5x10m2, wordt het grootste deel per schip/bak afgevoerd.

Omdat onze productielocatie aan het Van Merwede kanaal is gelokaliseerd is deze manier van afvoer goed en economisch realiseerbaar.

Onze tekenaars in Soest zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van productietekeningen, en vervolgens loopt door goed overleg en juiste samenwerking tussen De Klerk , MBS Multibeton Vianen en Holterman Wapeningsstaal de productie en afvoer van elementen naar ieders tevredenheid.

Volg MBS Infra

We plaatsen regelmatig nieuws over onze projecten en bedrijven op social media.

Contact

MBS Infra

Energieweg 2

3762 ET Soest

Postbus 115
3760 AC Soest

KvK-nummer: 64342093
Btw-nummer: NL855624103B01